AF-16053d | LED-licht in de stal

admin2017, Kernthema Klimaatneutraal, Project, TKI-projecten

Projecttitel: LED-licht in de stal
Projectnummer: AF-16053d
Kernthema: Klimaatneutraal
Looptijd: 2016 – 2017
Projectleider: Marion Kluivers
Betrokken partijen: DLV Intensief Advies B.V., Hotraco Agri B.V., Rofianda Consultancy B.V., Wageningen University & Research.


Samenvatting
Licht is een ondergeschoven onderwerp in de varkenshouderij. Veel varkens zitten op de minimale hoeveelheid licht die qua duur en sterkte wettelijk verplicht is. De verlichting bestaat veelal verstrekt uit TL-licht. In de humane sector blijkt uit onderzoek van Rofianda dat licht grote effecten heeft op de gezondheid en gesteldheid van de mens. Daarbij maakt de soort verlichting (intensiteit, lichtspectrum, duur) veel uit. Door HAS Hogeschool is in opdracht van Rofianda een oriënterend onderzoek uitgevoerd bij varkens waaruit een positief effect van LED-verlichting blijkt op het gedrag en de stress bij varkens (significant lagere cortisol van LED-verlichting ten opzichte van standaard TL-verlichting en tendens tot minder staartbijten). Het doel van het onderzoek richt zich op het vaststellen van het optimum van LED-licht voor wat betreft de intensiteit, het lichtspectrum en de lichtduur voor het welbevinden van het varken enerzijds en economie voor de varkenshouder anderzijds. Het perspectief is een verbeterd welzijn van het varken en lagere energiekosten.

Links:
Website
Rapportage 2016
Eindrapportage

Deel dit bericht