AF-16051 | Ketenbreed kwaliteitsonderzoek uien

admin2017, Kernthema Klimaatneutraal, Project, TKI-projecten

Projecttitel: Ketenbreed kwaliteitsonderzoek uien
Projectnummer: AF-16051
Missie: Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel
MMIP: Duurzame en veilige verwerking (D4)
Looptijd: 2017 – 2019
Projectleider: Chris de Visser
Projectpartners: GroentenFruit Huis, Wageningen University & Research.


De Nederlandse uiensector is een wereldspeler. De Nederlandse uiensector is de grootste uienexporteur naar zo’n 120 landen en realiseert een omzet van 400 miljoen euro per jaar. De omzet is de laatste jaren gegroeid op basis van een innovatieve sector met een unieke infrastructuur van vernieuwende en hoogproductieve rassen, bewaarplaatsen en verpakkers en exporteurs. Om die positie te behouden is een constante en goede kwaliteit van groot belang. Om die kwaliteit te borgen, is de sector een unieke samenwerking gestart waarbij de gehele keten bijdraagt om die kwaliteit te ondersteunen. Hiervoor is onderzoek nodig waarvan de resultaten toepasbaar zijn in de praktijk. Deze PPS wil onderzoek uitvoeren op het grensvlak tussen de kwaliteit van uien en de keuze en gezondheid van uitgangsmateriaal, het gebruik van voedingsstoffen, gewasgezondheid en teeltmaatregelen. In veldproeven zullen deze relaties nader onderzocht worden om nog beter in staat te zijn de kwaliteit te borgen. De betrokkenheid van alle partijen in de keten, van zaadhuis tot en met exporteur, garandeert dat de resultaten toegepast kunnen worden in de praktijk.

Links:

Deel dit bericht