MITAF-14086 | Introductie van plant-specifieke resources-huishouding

admin2014, Kernthema Klimaatneutraal, MIT-projecten, Project

Projecttitel: Introductie van plant-specifieke resources-huishouding
Projectnummer: MITAF-14086
Kernthema: Resource efficiency
Looptijd: 2014-2015
Projectpartners: De Border, Jahoma


Samenvatting

De tendens in kwekerswereld en de samenleving om steeds bewuster om te gaan met alle hulpmiddelen zoals (kunst)mest en vooral gewasbeschermingsmiddelen maakt dat er behoefte is aan een systeem om dit te kunnen registreren. Niet alleen per areaal of per bed maar per plant.

De recente media-aandacht tegen het gebruik van verschillende gifstoffen (o.a. Tros Radar en Kassa van de VARA) is een voorbeeld van de huidige gevoelens in de samenleving. Vrijwel dagelijks wordt door afnemers en eindgebruikers gevraagd wanneer en hoeveel gifstoffen er zijn toegediend. Ook arbo-technisch is er druk op een betere registratie van de verschillende middelen. Registratie is nu al verplicht maar is niet gedetailleerd. Van verschillende kanten wordt dus een behoefte gesignaleerd om dit beter te gaan doen. Jahoma en de Border zijn van mening dat wat nu nog als een behoefte gezien wordt binnen niet al te lange tijd vereist zal zijn. Hier op inspelend zijn De Border en Jahoma een project gestart om aan deze behoefte invulling te geven. De Border brengt haar agrarische kennis in en Jahoma haar innovatieve vermogen. Zij werken hierbij samen met een aantal andere -niet in deze project samenvatting- genoemde partners om dit te kunnen gaan realiseren. De partners brengen hun expertise in op deelgebieden. Het betreft hierbij zowel kennis- als productiepartners. Doel is om over enige tijd voor elke plant een soort van groeiboekje te hebben met daarin de betreffende productie gegevens aangaan de de groei, de locatie, het gebruik van de hulpmiddelen als mest, bestrijding, belichting en water allen gebruikt om deze groei mogelijke te maken.

Onze verwachting is dat door nu te gaan werken aan een dergelijk product dat ons een goede uitgangspositie kan opleveren als onze huidige visie werkelijkheid begint te worden en kwekers door klant, afnemer of overheid gedwongen zijn om deze inzage in het gebruik van resources te kunnen leveren.

Deel dit bericht