MITAF-14084 | Intell-ID

admin2014, Kernthema Klimaatneutraal, MIT-projecten, Project

Projecttitel: Intell-ID
Projectnummer: MITAF-14084
Kernthema: Resource efficiency
Looptijd: 2014 – 2016
Projectpartners: Agri de Peel Sterksel, AgriSyst, Bytecom Fanner, HWJ de Vries Landbouw.


Samenvatting

De doelstellingen Van het R&D‐samenwerkingsproject zijn het ontwikkelen en onderzoeken van prototypes van de Intell‐ID “een innovatief oormerk met zend/ontvangstmogelijkheden en varkens-volg-systeem voor de zeugenhouderij” bestaande uit vernieuwingen in de ICT, sensortechniek, hardware, communicatietechniek, modellen en algoritmes. Het doel van het oormerk en varkens‐volg‐systeem is het registreren van het eet-, drink-, lig‐ en loopgedrag van varkens, signaleren van afwijkingen in gedrag en ziekteverschijnselenop basis waarvan preventief te handelen is en het beter beheren van de gezondheid, welzijn en management van de dieren.

Door de ontwikkelingen in het project zorgen consortiumpartners voor een innovatieve oplossing waarmee in de praktijk door de zeugenhouder maatregelen genomen kunnen worden in het verbeteren van dierenwelzijn, terugdringen van antibioticagebruik, locatiebepaling van de dieren, activiteit meting met als doel een betere afstemming van het voer voor het individueel dier, verhogen van de genetische potentie van het dier, efficiëntere en minder tijdsintensieve controles voor de varkenshouder wat naar verwachting zal leiden tot een rendementsverhoging en rendementsverbetering van de concurrentie positie. Dit mede omdat transparantie binnen de keten zoals bedoeld met de varkenshouderij van levensbelang is voor het voortbestaan.

De ontwikkelingen in dit project zullen een forse bijdrage leveren aan dierwelzijn en antibioticareductie waarnaast door het verkrijgen van nieuwe informatie het perspectief varkenshouderij in groepshuisvesting opnieuw kan worden belicht.

Deel dit bericht