FNDM-120048 | Insecten als alternatieve bron voor proteïnen

admin2013, Kernthema Gezond en Veilig, MIT-projecten, Project

Projecttitel: Insecten als alternatieve bron voor proteïnen
Projectnummer: FNDM-120048
Kernthema: Gezond en Veilig
Looptijd: 2013-2014
Indiener: De Bruin Ermelo BV / Proti-Farm


Samenvatting

De groei van de wereldbevolking zal de komende jaren exceptioneel gaan stijgen. De productiecapaciteit van voedingsindustrie zal overvraagd worden waardoor er schaarste op zal treden. Gezien de behoefte van mens en dier aan essentiële voedingsstoffen zal men op zoek gaan naar alternatieve bronnen. Een essentiële en wellicht één van de belangrijkste voedingsstoffen zijn proteïnen, een alternatieve bron voor de winning hiervan zijn insecten. Er zijn verschillende redenen waarom insecten interessant zijn als bron voor proteïnen winning.

De aminozuursamenstelling van proteïnen uit insecten is beter dan die uit gangbare bronnen zoals vlees, hierdoor is de kwaliteit van de proteïnen hoger. Het kweken van insecten neemt minder ruimte in beslag en is energiezuiniger in vergelijking met de veeteelt. De emissie van schadelijke broeikasgassen (CO2) is bij insecten vele malen kleiner. Éen van de oorzaken is de lage voedselconversie van insecten, deze ligt 5-10 keer lager dan bij dieren. Wanneer de huidige agro-industrie insecten als nieuwe voedingsbron gaat gebruiken, zal dit tevens leiden tot een reductie van de heersende mestoverschotten. Daarnaast kunnen insecten gekweekt worden op mest, waardoor de reductie van het mestoverschot tweeledig zal zijn.

Het economische perspectief ten aanzien van het aanbieden van proteïnen is groot. Enkele miljardenindustrieën zoals de “beauty industrie”, de “wellnes en healthcare” industrie  en de farmaceutische industrie maken allen gebruik van proteïnen als bio-grondstof.

Het bedrijf is voornemens de gehele procesketen van kweek tot het eindproduct (proteïnen) te beheren. Hierdoor dient men te beschikken over de juiste kennis, technieken en productiemiddelen. Een  economisch knelpunt wat hierbij vooraf genoemd kan worden is de financiering van de productiemiddelen, hiervoor zullen investeerders en partners nodig zijn. De technologische knelpunten zitten vooral in het extractieproces, vanwege het innovatieve karakter van insecten als gebruikte proteïne bron. Het is nu nog onduidelijk welke methodiek gebruikt gaat worden om de proteïnen te extraheren uit de insecten. Het ontwikkelen van de chromatograaf is één van de belangrijkste technologische  knelpunten hierin, deze dient een onderscheid te maken in  de proteïnen en andere voedingsstoffen, welke uit de insecten worden geëxtraheerd.

Deel dit bericht