AF-15234 | Innovatieprogramma gezondheid en welzijn van parkgehuisveste konijnen

admin2016, Kernthema Klimaatneutraal, Project, TKI-projecten

Projecttitel: Innovatieprogramma gezondheid en welzijn van parkgehuisveste konijnen
Projectnummer: AF-15234
Missie: Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel
MMIP: Veilige en duurzame primaire productie (D3)
Looptijd: 2016 – 2019
Budget publiek: € 240.000
Budget privaat: € 240.000
Projectleider: Karel de Greef
Projectpartners: LTO vakgroep Konijnenhouderij, Wageningen University & Research.


De konijnenhouderij moet twee uitdagingen oppakken voor een gezonde toekomst:

  1. Antibioticagebruik moet omlaag
  2. Het niveau van dierenwelzijn moet aangetoond en blijvend beter zijn dan nu wettelijk verplicht is. Het benutten van meerwaarde-marktkanalen is hiervoor een belangrijke economische drager.

Op beide punten loopt de konijnenhouderij voor in Europa, deze voorsprong moet behouden en eventueel uitgebouwd worden om te kunnen blijven benutten in een meerwaarde biedende markten en kritische samenleving. Op dit moment wordt een innovatieprogramma uitgevoerd door de konijnensector, ondersteund met publieke middelen, om geïntegreerd aan deze twee doelen te werken. De nu betrokken partijen (m.n. LTO, Ministerie, kennisinstelling, mengvoerbedrijfsleven en verwerkende industrie) zijn van mening dat deze aanpak voorgezet en uitgebouwd kan worden via een PPS. Dat biedt de mogelijkheid om andere partijen aan te laten sluiten, en zo op verschillende bedrijven en thema’s tegelijkertijd onderzoek te doen en innovaties te testen. De in 2015 opgestarte werkwijze om klassiek onderzoek (experimenteren, literatuuronderzoek) te combineren met beleidsvorming en een open netwerkbenadering is daarbij uitgangspunt. Huidige PPS wordt bewust aangevraagd vanuit een beperkt aantal partners, ondanks het feit dat inmiddels een aanzienlijk aantal partners (op verschillende thema’s) aanhaakt. De PPS kiest er voor om sectorgericht te werken en de resultaten vrij beschikbaar te maken.

Links:

Deel dit bericht