AF-14316 | Innovatief Mycoplasma synoviae onderzoek

admin2015, Kernthema Klimaatneutraal, Project, TKI-projecten

Projecttitel: Innovatief Mycoplasma synoviae onderzoek
Projectnummer: AF-14316
Kernthema: Klimaatneutraal
Looptijd: 2015-2018
Budget publiek: € 1.080.000
Budget privaat: € 1.080.000
Projectleider: Annemarie Rebel
Projectpartners: AVINED, Gezondheidsdienst voor Dieren, Wageningen University & Research


Samenvatting

In dit project  wordt onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van nieuwe (minder invasieve) diagnostische methodes voor M.s. (ontwikkeling antistoffentest en PCR op traanvocht). Deze nieuwe methodes zullen ingezet worden om de waarde van M.s. vaccinatie binnen de georganiseerde ziektebestrijding van M.s. te onderzoeken. Tevens zal de horizontale verspreiding van de vaccinstam bij kippen en kalkoenen in kaart worden gebracht.

Aanvullend zal onderzoek gedaan worden naar het vóórkomen van M.s. bij vleeskuikens in relatie tot antibioticumgebruik en de versleping van M.s. in het veld. Om tot bovenstaande verbeteringen te komen zal onderzoek gedaan worden naar de pathogenese van M.s. Hiervoor zullen zowel de response van M.s als de response van de kip worden onderzocht. Meer kennis op dit gebied zal meer inzicht geven in de pathogenese van de M.s. infectie in de kip. De nieuwe diagnostische methodes in combinatie met meer kennis over de pathogenese zullen kunnen leiden tot verbeteringen in de georganiseerde ziektebestrijding van M.s. en de wijze waarop dat wordt gedaan.

Links

Website

Rapportage 2015
Rapportage 2016
Rapportage 2017

Deel dit bericht