AF-12045 | Induvel: Zo ziet Limburg dieren

admin2013, Kernthema Consument en Maatschappij, Project, TKI-projecten

Projecttitel: Induvel: Zo ziet Limburg dieren
Projectnummer: AF-12045
Kernthema: Consument en Maatschappij
Looptijd: 2013
Budget publiek: € 37.000
Budget privaat: € 37.000
Projectleider: Marieke Meeusen
Projectpartners: LLTB, Wageningen University Research


Samenvatting

De marges in de (intensieve) veehouderij zijn laag. Dit komt in eerste aanleg doordat degrondstofprijzen van veevoeder, kunstmest en energie hoog zijn, de lasten voor mestafzet hoog zijn en de prijzen die de boeren krijgen voor hun eindproducten (vlees, zuivel en eieren) gemiddeld genomen laag.

Daarnaast worden er door de overheid en de maatschappij steeds zwaardere eisen gesteld aan ondernemers in de veehouderij op het gebied van duurzaamheid die forse investeringen vereisen.
Deze investeringen leveren vaak geen meerwaarde op in de markt. Ook de ondernemers die verder gaan dan de wettelijke eisen en hier investeringen op doen, kunnen deze lang niet altijd binnen de keten of richting consument overeenkomstig de lastenverzwaring verwaarden.

Binnen “Zo Ziet Limburg Dieren” hebben bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen de handen in elkaar geslagen, om hier een kentering in aan te brengen, die zowel voor de primaire sector als 2 andere partijen in de keten toegevoegde waarde oplevert. Hierbij is het streven dat het verdienmodel voor dierlijke producten (vlees, zuivel en eieren) verbetert.

Website

Deel dit bericht