FNDH-130032 | In-line voedselinspectie door fluorescentie

admin2013, Kernthema Gezond en Veilig, MIT-projecten, Project

Projecttitel: In-line voedselinspectie door fluorescentie
Projectnummer: FNDH-130032
Kernthema: Gezond en Veilig
Looptijd: 2013-2014
Projectpartners: DVC Machinevision


Samenvatting

DVC is met haar vision systemen onder andere actief binnen de poultry. Binnen deze sector gaat steeds meer aandacht uit naar (potentële) problemen met allergenen en microbiële risico’s, bederf- en ziekteverwekkende organismen en natuurlijke antibioticaresistentie. Geschikte tools voor snelle detectie, identificatie en karakterisatie van micro-organismen ontbreken veelal, waardoor snelle interventies niet goed mogelijk zijn.

DVC wil binnen dit project de technische en economische haalbaarheid onderzoeken om middels fluorescentie in-line inspectie mogelijk te maken. Dit haalbaarheidsproject sluit aan bij het thema Voedselveiligheid. Het project richt zich namelijk op het verhogen van de voedselveiligheid van kippenvlees.

Tijdens het vervolgtraject dat DVC voornemens is te starten na een positieve uitkomst van de haalbaarheidsstudie, zal DVC de fluorescentietechniek verder ontwikkelen om deze voor de praktijk toepasbaar te maken. Dit gaat om drie potentiële producten:

  1. Een product dat in het slachtproces kan worden ingezet om faecial contamination te kunnen detecteren.
  2. Een product om geslachte kippen snel en automatisch te kunnen detecteren op vooraf gedefinieerde ziektebeelden.
  3. Een product dat als zelfstandig werkende module binnen de Seal Inspector van DVC kan functioneren om niet doorschijnende plastic bakjes (zoals kaas- en vleesverpakkingen) kan inspecteren op resten in de seal.

Deel dit bericht