AF-15291 | Houdbaarheid begrepen

admin2016, Kernthema Consument en Maatschappij, Project, TKI-projecten, Voorbeeldproject

Projecttitel: Houdbaarheid Begrepen; Intelligent schapbeheer in retail
Projectnummer: AF-15291
Missie: Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel
MMIP: Waardering van voedsel (D1)
Looptijd: 2016-2018
Budget publiek: € 1.006.000
Budget privaat: € 1.006.000
Projectleider: Anke Janssen
Projectpartners: CBL, Circulus, IGLO, Millieu Centraal, PopPack, SSK, VacuVita, Vivia Foundation, Wageningen University & Research


Wat is er aan de hand?
Jaarlijks verdwijnen grote hoeveelheden voedsel in de vuilnisbakken van onder andere supermarkt en consument. Daarmee worden kostbare grondstoffen verspild, wordt het milieu onnodig belast en worden onnodige kosten gemaakt.

Wat doet het project eraan?
In het project wordt onderzocht op welke manier supermarkten hun producten die dicht tegen de houdbaarheidsdatum zetten het beste verkopen. De ontwikkelde methoden worden vervolgens in praktijksituaties getest.

Wat levert het project op?
Het project levert kennis en inzichten op die breed ingezet kunnen worden in de retail. Daarnaast worden, samen met innovatieve mkb-bedrijven vernieuwde business modellen ontwikkeld die consumenten stimuleren meer duurzame producten te gebruiken en minder te verspillen.

Links:

Deel dit bericht