MIT-16260 | Haalbaarheidsstudie biologische bestrijdingsstrategie

admin2016, Kernthema Circulair, MIT-projecten, Project

Projecttitel: Haalbaarheidsstudie biologische bestrijdingsstrategie
Projectnummer: MIT-16260
Kernthema: Circulair
Looptijd: 2016-2017
Projectpartners: Crehumus B.V.


Samenvatting

De nieuwste categorie producten om de bodembiologie te optimaliseren vormen geen voeding voor het bodemleven, maar ze zijn bodemleven. Niet alleen zijn deze producten samengesteld en dus complex, ze moeten bovendien in een complexe omgeving hun werk doen. Dat maakt dat veel kennis en informatie nodig is om hun toepassing effectief en betrouwbaar te maken. Wij willen onderzoeken of het haalbaar is hier een informatie- en adviessysteem voor op te zetten.

Deel dit bericht