NWO-14013 | Green Terpene: Sustainable production of terpenes by redesigning isoprene biosynthesis

admin2015, Kernthema Circulair, NWO-projecten, Project

Projecttitel: Green Terpene: Sustainable production of terpenes by redesigning isoprene biosynthesis
Projectnummer: NWO-14013
Kernthema: Circulair
Looptijd: 2015 – 2019
Budget: € 383.761
Projectleider: Dr. R.A. Weusthuis
Kennisinstelling: Wageningen University & Research
Projectpartners: Isobionics


Samenvatting

Terpenen zijn een grote klasse van natuurlijke producten die worden gebruikt voor onder meer geneesmiddelen, smaakstoffen, kleurstoffen, chemische bouwstenen en biobrandstoffen. Terpenen zijn oorspronkelijk geïsoleerd uit planten, maar de productie verschuift naar fermentatieprocessen. Die zijn echter te duur om te concurreren met olie-gebaseerde processen. We hebben een metabool netwerk ontwikkeld dat in theorie terpenen kan maken zonder zuurstof. Als dit innovatieve ontwerp gerealiseerd kan worden, zullen de productiekosten van terpeen drastisch dalen waardoor terpenen ook ingezet kunnen worden in lage-toegevoegde-waarde toepassingen in de chemische- of brandstofindustrie.

Deel dit bericht