AF-12023 | Global DairyFarmers

admin2013, Kernthema Consument en Maatschappij, Project, TKI-projecten

Projecttitel: Global DairyFarmers
Projectnummer: AF-12023
Kernthema: Consument en Maatschappij
Looptijd: 2013-2015
Budget publiek: € 12.000
Budget privaat: € 12.000
Projectleider: Alfons Beldman
Projectpartners: Prinsconsult, Wageningen University Research


Samenvatting

Het oorspronkelijk voorstel “Global Dairy Farmers: blik naar buiten voor innovaties en nieuwe markten” had een tweeledige doelstelling:

  • Opbouwen en versterken internationaal netwerk voor verzamelen en delen van kennis rond ontwikkelen en innoveren in de melkveehouderij.
  • Kennis/voorbeelden uit andere landen vertalen naar Nederlandse omstandigheden: b.v. hoe om te gaan met volatiliteit van voer- en melkprijzen.

De aanpak bestaat hiervoor onder andere uit het opzetten van een continue survey onder de leden en business partners van GDF om zo een eenvoudige monitoring van de marktverwachting voor de korte en langere termijn te ontwikkelen voor prijzen en voor het te verwachten investeringsgedrag van primaire ondernemers.

De Confidence Index is de uiteindelijke uitwerking van het idee van het continu in beeld brengen van de markt en investeringsverwachtingen van de melkveehouders wereldwijd. De index is in samenwerking met Aeres Hogeschool Dronten ontwikkeld en vanaf het 4e kwartaal van 2015 operationeel.

 

 

Deel dit bericht