MIT-13014 | Gezondere kuikens met minder antibiotica

admin2014, Kernthema Klimaatneutraal, MIT-projecten, Project

Projecttitel: Gezondere kuikens met minder antibiotica
Projectnummer: MIT-13014
Kernthema: Resource efficiency
Looptijd: 2014 – 2015
Projectpartners: Gezondheidscentrum voor Pluimvee BV, VOF Schotman en Zn.


Samenvatting

Antibioticagebruik in de intensieve veehouderij leidt tot resistente bacteriën en daarmee tot een bedreiging van de volksgezondheid.

De intensieve veehouderij werkt op verschillende manieren aan het terugdringen van het gebruik van antibiotica. In dit project wordt verbeteringen van het broedproces onderzocht. De gedachte daarbij is dat als kuikens fitter uit het ei komt, het minder antibiotica nodig heeft in de eerste levensweek.

Deel dit bericht