AF-14216 | Gezonde vleeskuikenketen

admin2015, Kernthema Consument en Maatschappij, Project, TKI-projecten

Projecttitel: Gezonde vleeskuikenketen
Projectnummer: AF-14216
Kernthema: Consument en Maatschappij
Looptijd: 2015-2017
Budget publiek: € 300.000
Budget privaat: € 301.000
Projectleider: Ingrid de Jong
Projectpartners: 2Sisters Storteboom,  Aviagen,  Broederij Elshuis, De Heusvoeders,  De Hoop Mengvoeders, EPI,  Gezondheidsdienst voor Dieren, Kuikenbroederij Munsterhuis, Pluimned, Wageningen University Research.


Samenvatting

De directe aanleiding voor dit initiatief is de noodzaak voor een verdere beperking van het antibioticumgebruik in de vleeskuikensector. Op het vleeskuikenbedrijf is het antibioticumgebruik al sterk teruggedrongen. Het sterke vermoeden is dat het verder terugbrengen van het antibioticagebruik , niet alleen bij vleeskuikenbedrijven ,vooral kan komen uit een veel nauwere afstemming met de voorschakels: de opfok- en vermeerderingsbedrijven en de broederijen. Daarmee kan niet alleen de diergezondheid op een hoger niveau worden gebracht, maar ook het dierenwelzijn worden verbeterd, evenals het technisch resultaat en daarmee het rendement van de keten als geheel.

Tot nu toe is afstemming tussen afzonderlijke schakels binnen de vleeskuikenketen nog te beperkt, onder meer om discussies over (financiële) aansprakelijkheid te voorkomen. Maar om de kansen te grijpen is een betere communicatie tussen alle schakels wel hard nodig. De bedrijven die het initiatief tot dit project hebben genomen willen hier samen een doorbraak in bereiken: van optimalisatie van de eigen schakel naar ketenoptimalisatie. Daarvoor zijn instrumenten nodig om van de bestaande claimcultuur naar een bonuscultuur te komen.

Links

rapportage 2015
rapportage 2016
website

Deel dit bericht