AF-16098 | Gezonde schoollunch

admin2017, Kernthema Consument en Maatschappij, Project, TKI-projecten

Projecttitel: Gezonde schoollunch
Projectnummer: AF-16098
Missie: Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel
MMIP: Gezonde voeding, een makkelijke keuze (D2)
Looptijd: 2017 -2019
Budget publiek: € 726.000
Budget privaat: € 666.000
Projectleider: Monique Vingerhoeds
Projectpartners: Albert Heijn, Dutch Cuisine, Gemeente Ede, GroentenFruit Huis B.V., Koninklijke Vezet , Nederlands Bakkerij Centrum, Nederlandse Zuivel Organisatie, Sarphati Amsterdam, Vrije Universiteit Amsterdam, Wageningen University & Research


Wat is er aan de hand?
Het voedingspatroon van kinderen in Nederland is voor verbetering vatbaar: de meeste kinderen eten te weinig basisvoedingsmiddelen en er zijn grote verschillen in voedingsgedrag tussen sociaal-economische groepen. Steeds meer basisscholen gaan over op een continurooster waarbij alle kinderen op school lunchen. Dit creëert een goede kans om gezond eetgedrag te ondersteunen op school.

Wat doet het project eraan?
Het doel van dit onderzoek is stimuleren van gezond eetgedrag van basisschoolkinderen. Daarvoor worden gezonde en betaalbare schoollunches ontwikkeld die gebaseerd zijn op de Richtlijnen Goede Voeding. Ook wordt rekening gehouden met de wensen van kinderen, ouders en scholen. In het project wordt ook gekeken naar de cognitieve prestaties van de kinderen in relatie tot het voedingspatroon.

Wat levert het project op?
Het project geeft scholen de mogelijkheid om hun leerlingen gezonde lunches voor te schotelen. Als alle 1,5 miljoen basisschoolkinderen gezond lunchen op school, levert dit een grote winst voor de volksgezondheid op en worden sociaal-economische verschillen in voedingsgedrag verkleind.

Links:

Deel dit bericht