FNDH-130031 | Gecontroleerde productie van 100% zuivere Aphanizomenon flos aquae

admin2013, Kernthema Circulair, MIT-projecten, Project

Projecttitel: Gecontroleerde productie van 100% zuivere Aphanizomenon flos aquae
Projectnummer: FNDH-130031
Kernthema: Circulair
Looptijd: 2013-2014
Indiener: AgroBrains BV, AF&F


Samenvatting

Agrobrains en AF&F, begeleid door subsidieadviesbureau ASQA Subsidies, onderzoeken de technische en economische haalbaarheid van de verplaatsing naar Nederland van een tot  op heden slechts stabiele in natuurlijke omgevingen voorkomende alg, AFA. Doelstelling is , om in het kader van dit haalbaarheidsonderzoek vast te stellen welke kweekparameters bepalend zijn voor enerzijds een stabiele en cultuurzuivere propagatie van de basis alg en anderzijds te onderzoeken hoe de productie van de meest gewenste inhoudsstoffen gestuurd dan wel afgedwongen kan worden door modulatie van de bekende procesparameters licht, energie, temperatuur, circulatie en nutriënten.

Na een realisatie van de gewenste stabilisatie en omzetting van de dominante alg activiteit van propagatie (vermeerdering) naar synthese (aanmaak nuttige stoffen) zal in de tweede fase van dit haalbaarheidsonderzoek onderzocht worden hoe het, op laboratorium schaal bereikte resultaat, kan worden opgeschaald naar de eigen innovatie: een gesloten teeltsysteem met 1.000 liter inhoud en volledige controle over alle procesparameters. Het IPR hiervan berust bij AF&F.

Bij succesvolle afronding zal in een vervolgtraject, zeer waarschijnlijk tezamen met “de markt” onderzocht worden hoe en op welke wijze de technologie doorontwikkeld kan worden en hoe tot een productie/ teelt op commerciële schaal gekomen kan worden.

Deel dit bericht