AF-EU-16012 | G-Twyst

admin2017, EU-projecten, Kernthema Gezond en Veilig, Project

Projecttitel: G-Twyst
Projectnummer: AF-EU-16012
Kernthema: Gezond en Veilig
Looptijd: 2017
Projectleider: Hilko van der Voet
Projectpartners: Wageningen Research


Samenvatting

Het doel van EU project G-TwYST is risico-beoordelaars (bij bedrijven, voedsel-autoriteiten) en beleidsmakers (nationaal, EU) in staat te stellen het nut en de noodzaak van lange-termijn dierstudies te beoordelen. Onzekerheden over de veiligheid van GM gewassen (opgeroepen door de gepubliceerde resultaten van recente lange-termijn dierstudies  met GM diëten) zullen worden opgehelderd, en een wetenschappelijk onderbouwde aanpak voor de uitvoering van dit soort studies zal worden uitgewerkt, gebaseerd op OECD en EFSA richtlijnen.

Dit EU-project beoogt, op een volledig transparante manier, breed gedragen risico-analyses t.a.v. genetisch gemodificeerde gewassen verder te ontwikkelen in samenwerking met de stakeholders. PSG-Biometris is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de risico-analyse modellen, gebaseerd op het vervangen van statistische significantie door biologische/toxicologische relevantie in de toetsing.

Dit zal op termijn bijdragen aan een meer effectieve inzet van genetische modificatie en andere nieuwe veredelingstechnologie in Europa waardoor verschillende gewenste versterkingen in de innovatiethema’s beter gerealiseerd kunnen worden.

Deel dit bericht