AF-14252 | Farm Digital: Data delen voor Duurzame ketens

admin2015, Kernthema Consument en Maatschappij, Project, TKI-projecten

Projecttitel: Farm Digital: Data delen voor Duurzame ketens
Projectnummer: AF-14252
Kernthema: Consument en Maatschappij
Looptijd: 2015-2016
Budget publiek: € 901.000
Budget privaat: € 1.140.000
Projectleider: Bert Vermeer
Projectpartners:  Agrico, AgroConnect, Frug I Com, Levarht & Zonen, People 4 Earth, Wageningen University Research.


Samenvatting

Dit partnerschap zal bijdragen aan betere ketentransparantie en duurzame productie door het wegnemen van belemmeringen voor het delen van data in Agri&Food-ketens. Data-uitwisseling en -integratie tussen softwareapplicaties is namelijk gebrekkig, met name in de akkerbouwsector. Om de belemmeringen weg te nemen wordt in dit programma een ‘Open Informatie Architectuur’ ontwikkeld. Deze is gebaseerd op een ‘Service-Oriented Architecture’ die is ontwikkeld in het Europese Future Internet project FIspace (www.FIspace.eu). Als ‘Proof of Concept’ zullen in diverse pilots vervolgens toepassingen worden gemaakt op basis van deze architectuur.

Links:

 

Deel dit bericht