AF-12123 | Duurzame Zuivelketen

admin2013, Kernthema Klimaatneutraal, Project, TKI-projecten

Projecttitel: Duurzame Zuivelketen
Projectnummer: AF-12123
Kernthema: Klimaatneutraal
Looptijd: 2013-2016
Budget publiek: € 3.783.000
Budget privaat: € 4.952.000
Projectleider: Geert van der Peet
Projectpartners: LTO Melkveehouderij, NZO, ZuivelNL, Wageningen University & Research.


Samenvatting

Via de Duurzame Zuivelketen streven zuivelondernemingen (NZO) en melkveehouders (LTO) gezamenlijk naar een toekomstbestendige en verantwoorde zuivelsector. Om te zorgen voor een toekomstbestendige en verantwoorde zuivelsector heeft de Duurzame Zuivelketen doelen voor 2020 geformuleerd om te zorgen voor:

  1. Klimaatneutrale groei;
  2. Continue verbetering van dierenwelzijn en diergezondheid;
  3. Behoud van weidegang;
  4. Behoud van biodiversiteit en milieu.

Het publiek-private programma Duurzame Zuivelketen levert een bijdrage aan het sectorbreed en integraal realiseren van deze doelen.

Links

Website

Rapportage 2014
Rapportage 2015
Eindrapportage

Deel dit bericht