FNDM-120055 | Duurzame smaakmakers

admin2013, Kernthema Gezond en Veilig, MIT-projecten, Project

Projecttitel: Duurzame smaakmakers
Projectnummer: FNDM-120055
Kernthema: Gezond en Veilig
Looptijd: 2013
Indiener: Duplaco


Samenvatting

In het project “duurzame smaakmakers” doet het bedrijf Duplaco een haalbaarheidsonderzoek naar de mogelijkheden voor duurzame kweek en verwerking van microschaaldieren in Nederland. Microschaaldieren zijn zeer kleine kreeftachtigen die tot nu toe alleen als levend voer werden toegepast in de aquacultuur.

Dit project onderzoekt in hoeverre microschaaldieren of daaruit afgeleide producten ook kunnen worden ingezet als ingrediënt in diervoeding of levensmiddelen. Daarbij wordt gekeken naar de technische haalbaarheid: in hoeverre het mogelijk is om microschaaldieren  grootschalig en duurzaam te kweken in Nederland; wat voor ingrediënten voor food en feed ontwikkeld kunnen worden  uit microschaaldieren, en of ingrediënteigenschappen en houdbaarheid verbeterd kunnen worden door bepaalde verwerkingstechnieken.

Daarnaast wordt de economische haalbaarheid onderzocht: welke ingrediënten uit microschaaldieren sluiten aan bij vragen uit de markt, kunnen de gewenste microschaaldierenproducten onder de huidige wetgeving op de markt gebracht worden, hoe ziet de economie eruit op bedrijfsniveau en in de keten, wat de verwachte kostprijs wordt van uit microschaaldieren ontwikkelde ingrediënten, en in hoeverre dit aansluit bij de vraag vanuit de markt.

Hiermee is dit onderzoek van belang voor iedere organisatie die een rol wil of kan gaan spelen in de productie, verwerking of vermarkting  van microschaaldierproducten. Aan de hand van de uitkomst  van het haalbaarheidsonderzoek wordt tenslotte besloten of het zinvol is om verder te gaan met een vervolgonderzoek (innovatieproject).

Deel dit bericht