AF-12068 | Duurzame konijnenhouderij

admin2013, Kernthema Klimaatneutraal, Project, TKI-projecten

Projecttitel: Duurzame konijnenhouderij
Projectnummer: AF-12068
Kernthema: Klimaatneutraal
Looptijd: 2013-2016
Budget publiek: € 5.158.000
Projectleider: Karel de Greef
Projectpartners: Dierenbescherming, LTO Vakgroep konijnenhouderij, Product pluimvee en eieren, Vogely BV, Wageningen University & Research.


Samenvatting Het project Duurzmae Konijnenhouderij (2013) fungeert als brug tussen de reeds gehouden studies en ontwerpsessies voor konijnenhouderijsysteem met meerwaarde in markt en maatschappij en het door de sector beoogde showcase-initiatief. Hiervoor worden in 2013 enkele acties ingezet die tezamen een geïntegreerd beeld geven van de eisen van de dier-NGO’s, de kansen en eisen van de markt (regulier+) en de mogelijkheden van de konijnenhouders. Na consultatie van de NGO’s en marktpartijen (fase I) worden de beschikbare informatie samengebracht (fase II), waarin met gebruik van beschikbaar materiaal toegewerkt wordt naar praktisch haalbare houderijsystemen. Hierbij wordt een combinatie gelegd tussen huidige marktkansen (B: vleeskonijnen inparken) en welzijnseisen (NL: welzijnhokken voedsters). Meerwaarde van het projectresultaat is het beschikbaar krijgen van systemen die tegemoet komen aan de eisen, wensen en mogelijkheden van meerwaardesystemen. Randvoorwaarden zijn erkenning door de dier-NGO’s dat er daadwerkelijk bovenwettelijke dierenwelzijns-verbetering is, een reële kans op een Beter Leven erkenning in de markt en haalbaarheid bij de betrokken konijnensector. Na een snelle toets van enkele pilothokken kan door de sector met haar partners afgewogen worden hoe de showcasebenadering het meest kansrijk ingevuld kan worden.  

Eindrapportage

Deel dit bericht