AF-12054a | Duurzame Bodem

admin2013, Kernthema Klimaatneutraal, Project, TKI-projecten

Projecttitel: Duurzame Bodem
Projectnummer: AF-12054a
Kernthema: Klimaatneutraal
Looptijd: 2013-2016
Budget publiek: € 10.361.000
Budget privaat: € 9.713.000
Projectleider: Wijnand Sukkel Joeke Postma
Projectpartners: Agrifirm Plant BV, AVEBE U.A., CZAV U.A., ROYAL COSUN, Stichting IRS, Wageningen University &  Research.


Samenvatting

De centrale opgave voor dit programma is het integraal ontwikkelen en toetsen van nieuwe systemen voor duurzaam bodembeheer in grondgebonden teelten. Opgave daarbij is het ontwerpen en toetsen van concepten die leiden tot een meer duurzaam (people, planet, profit) gebruik en beheer van de bodem. Dit omvat o.a. het spaarzaam gebruik van inputs (meststoffen, gewasbescher­mings­middelen), het bevorderen van bodemkwaliteit (fysisch, chemisch, biologisch) als basis voor primaire productie, en het bijdragen aan meerdere maatschappelijke duurzaamheidswensen, zoals biodiversiteit, klimaat en waterbeheer.

Links:

Deel dit bericht