AF-16191 | Data Intensive Smart Agrifood Chains

admin2017, Kernthema Slimme Technologie, Project, TKI-projecten, Voorbeeldproject

Projecttitel: Data Intensive Smart Agrifood Chains
Projectnummer: AF-16191
Kernthema: Slimme Technologie
Looptijd: 2017 – 2020
Projectleider: Bert Philipsen
Betrokken partijen: AeroVision, Agrifirm, Avantes/Tec5, Barenbrug Holland, BioDAC, Eurofins, Eijkelkamp Soil & Water, John Deere, KPN, Kverneland Group Mechatronics, Loonbedrijf Thijssen LTO Noord, NAO, NEO, NLR, TNO, Tolsma Techniek Emmeloord, VAA ICT Consultancy, VAVI, Wageningen University & Research, Yara Benelux, ZLTO, ZuivelNL.


Samenvatting
De aanleiding voor dit onderzoeksprogramma is de verwachting dat data-intensieve sturing van grondgebonden teelt, bewaring en verwerking van aardappelen, granen en ruwvoeders aanzienlijk zal bijdragen aan verduurzaming van agrifood ketens, en de verwachting van ketenpartijen dat er door een gecoördineerde cross over R&D aanpak op sensoren, data analytics en IT sneller en beter beschikbaar komen voor gebruik in de landbouw. In 2016 is er diverse malen overleg gevoerd tussen akkerbouw- en zuivelketenpartijen om nut en focus van het programma te bespreken. Uit die overleggen zijn 3 use(r) cases geprioriteerd met voldoende financiële ondersteuning om te starten in 2016. Twee andere use cases staan ‘in de wacht’ tot er voldoende financiële ondersteuning is. Vanuit TUE is een generiek project voorgesteld gericht op wensen m.b.t. data-infrastructuren. De 3 uitgewerkte use cases hebben betrekking op verbetering en inzichtelijk maken van processen voor productie, opslag en verwerking van ruwvoer en aardappelen, op veilige en robuuste data communicatie tussen stand alone sensoren, data analytics software, landbouwmachines, en internet data platforms. In de use cases wordt kennis ontwikkeld om van data uit innovatieve sensoren voor het meten van bodem- en gewasdata die informatie geven over nutriënten, relevante omgevingsfactoren, inhoudsstoffen en kwaliteit, om te zetten in concrete beslissingsadviezen voor mens, koe en machine. De data dienen zoveel mogelijk real time, plaats- en object-specifiek te zijn om maatwerk in beslissingsondersteuning aan te kunnen. Bij deze publiek private samenwerking zijn 20 bedrijven en consortia betrokken uit de agrifoodsector en HTSM-sector, en 4 kennisinstellingen (WR, TNO, NLR en TUE). De sensorontwikkeling is use case specifiek, de benodigde IT oplossingen zullen zo veel mogelijk generiek zijn. De kennisinstellingen leveren kennis en basisprincipes waarmee de deelnemende toeleverende bedrijven hun producten kunnen ontwikkelen en toetsen. Met deze producten (nieuwe sensoren en adviesdiensten) kunnen ze nationaal en internationaal nieuwe diensten leveren. Dit programma draagt bij aan de volgende doelstellingen die Nederland heeft: (1) verduurzaming van landbouw-productiesystemen, (2) vermindering energieverbruik en inzet van agrochemicaliën in de land- en tuinbouw, (3) meer voedselzekerheid en –veiligheid en transparantere ketens, (4) minder milieubelasting en gezondere bodems, en (5) nieuwe business mogelijkheden.

Links:

Deel dit bericht