AF-SIP-14002 | Customized Processed Food for Quality and Health

admin2015, Kernthema Gezond en Veilig, Project, SIP-projecten

Projecttitel: Customized Processed Food for Quality and Health
Projectnummer: AF-SIP-14002
Kernthema: Gezond en Veilig
Looptijd: 2015-2016
Budget publiek: € 1.000.000
Projectleider: Erwin BeckersMiriam Quataert
Projectpartners: Wageningen Research, TNO en bedrijven


Samenvatting

Het doel is nieuwe soorten van verwerking en verwerkte voedingsmiddelen te ontwikkelen die flexibeler zijn en snel kunnen worden aangepast aan zowel persoonlijke context van consument als aan de industriële context.

Links:

Deel dit bericht