AF-14318 | CARVE: Ketenaanpak actieprogramma reduceren voedselverliezen en voedselverspilling

admin2015, Kernthema Consument en Maatschappij, Project, TKI-projecten

Projecttitel: CARVE: Ketenaanpak actieprogramma reduceren voedselverliezen en voedselverspilling
Projectnummer: AF-14318
Missie: Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel
MMIP: Waardering van voedsel (D1)
Looptijd: 2015-2018
Budget publiek: € 1.339.000
Budget privaat: € 1.290.000
Projectleider: Joost Snels
Projectpartners: A-Ware Food Group,  AVV, CBL, FNLI, Iglo Foods Group Limited, Sonneveld Group, Wageningen University & Research


Elk jaar wordt in de Nederlandse voedselketen tussen de 1,4 en 2,5 miljoen ton voedsel verspild . Een systematisch kader en een benadering van de keten als geheel is nodig voor de ontwikkeling van een integrale aanpak en structurele oplossingen. PPS-CARVE richt zich op de ontwikkeling van een vernieuwende integrale werkwijze in agrifoodketens, met focus op de implementatie van effectieve innovaties en interventies. Hierbij is de ondersteuning door beslismodellen van groot belang, omdat met name oplossingen die afzonderlijke ketenschakels overstijgen een strategisch kader vragen. Doel van PPS-CARVE is de ontwikkeling van praktische handvatten en een overkoepelend denk- en beslismodel gericht op het terugdringen van voedselverspilling in de gehele agrifoodketen.

Links

Deel dit bericht