AF-14215 | Breed&Feed4Food

admin2015, Kernthema Klimaatneutraal, Project, TKI-projecten

Projecttitel: Breed&Feed4Food
Projectnummer: AF-14215
Kernthema: Klimaatneutraal
Looptijd: 2015-2018
Budget publiek: € 2.399.000
Budget privaat: € 2.252.000
Projectleider: Gert van Duinkerken
Projectpartners: Cargill, Cobb, CRV, Darling Ingredients International, DSM, De Heus voeders, ForFarmers, Hendrix Genetics, MSD AH, Nutreco, Stichting Brancheorgenisatie Kalversector (SBK),   Vereniging Diervoederonderoek Nederland, VION Food Group, Wageningen University & Research.


Samenvatting
BF4F deel A en BF4F deel B is een uniek samenwerkingsverband tussen diervoeder bedrijfsleven en fokkerij organisaties in de dierlijke productieketen. Gezamenlijk hebben zij de ambitie om een substantiële bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van een duurzame en gezonde veehouderij in Nederland. Daarbij zijn doorbraken noodzakelijk om de invloed van verschillende factoren op de dierlijke productie beter op elkaar af te stemmen. Hierbij gaat het om de genetische achtergrond (genotype) van dieren, om de samenstelling van de gebruikte diervoeders en om de samenstelling en diversiteit van de bacteriële flora (microbiota) in het maagdarmkanaal. Er zijn voldoende aanwijzingen dat genotype, diervoeding en microbiota nauw met elkaar samenhangen en invloed uitoefenen op zowel productie- als gezondheids-karakteristieken van landbouwhuisdieren. Desalniettemin worden hun effecten nog nauwelijks in samenhang met elkaar bestudeerd. Door het beoogde BF4F samenwerkingsverband ontstaan nieuwe en betere verbindingen tussen belangrijke actoren in de dierlijke sector. Bovendien ontstaan er nieuwe kansen voor de betrokken bedrijven en kennisinstellingen. De resultaten van deze twee gekoppelde programma’s zullen bijdragen aan robuustere dieren met een verbeterd dierenwelzijn, een meer verantwoord gebruik van grondstoffen, meer toegevoegde waarde voor consumenten, verbeterde voedselveiligheid en een vermindering van emissies in de dierhouderij waardoor haar ecologische voetafdruk verminderd wordt.

Links
Website
Rapportage 2015
Rapportage 2016
Rapportage 2017  
Eindrapportage

Deel dit bericht