AF-15257 | Breeders in Balance

admin2016, Kernthema Klimaatneutraal, Project, TKI-projecten

Projecttitel: Breeders in Balance
Projectnummer: AF-15257
Missie: Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel
MMIP: Veilige en duurzame primaire productie (D3)
Looptijd: 2016 – 2018
Budget publiek: € 790.000
Budget privaat: € 790.000
Projectleider: Rick van Emous
Projectpartners: ABZ Diervoeding, Aviagen-EPI, Cobb Europe, De Hoop Mengvoeders, De Heus Voeders, Hubbard, Jansen Poultry Equipment, MSD Animal Health Nederland /Intervet Nederland, Pluimned, PoutryPlus (ForFarmers Group), Veterinair Centrum Someren, Universiteit Utrecht, Wageningen University & Research


Het doel van deze PPS is het ontwikkelen van integraal duurzame huisvestings- en managementsystemen voor vleeskuikenouderdieren die ontworpen worden met het oog op verbetering van de belangrijkste uitdagingen binnen de gebieden: dierenwelzijn, milieu, diergezondheid (en AB gebruik) en (re)productie.

Links:

Deel dit bericht