AF-15104 | Biologische varkens zonder ingrepen

admin2015, Kernthema Klimaatneutraal, Project, TKI-projecten

Projecttitel: Biologische varkens zonder ingrepen
Projectnummer: AF-15104
Kernthema: Klimaatneutraal
Looptijd: 2015-2016
Budget publiek: € 53.000
Budget privaat: € 53.000
Projectleider: Herman Vermeer
Projectpartners: De Groene Weg BV, Varkensbedrijf Neimeijer, Wageningen Research


Samenvatting

De biologische varkenshouderij streeft naar het probleemloos houden van ingreepvrije vleesvarkens. Dat betekent dat de varkens een krulstaart hebben waarin niet gebeten wordt en dat beren gehouden worden zonder berengeur en ongewenst berengedrag. Door onderzoek op eigen bedrijven, door samenwerking met de gangbare varkenshouderij en internationale uitwisseling wil de biologische varkenshouderij problemen met non castratie en lange staarten aanpakken.

Links:

Deel dit bericht