AF-16059 | Big Data voor optimalisatie vleeskuikenketen

admin2017, Kernthema Slimme Technologie, Project, TKI-projecten, Voorbeeldproject

Projecttitel: Big Data voor optimalisatie vleeskuikenketen
Projectnummer: AF-16059
Kernthema: Slimme Technologie
Looptijd: 2017 – 2020
Budget publiek: € 520.000
Budget privaat: € 585.000
Projectleider: Claudia Kamphuis
Betrokken partijen: Marel Stork Poultry Processing B.V., Vencomatic Group B.V., Nutreco Nederland B.V., Pas Reform B.V., Kuijpers Onroerend Goed B.V,  Wageningen Livestock Research.

Samenvatting:

Nederland heeft internationaal leidende bedrijven in de pluimveevleesketen, die in staat zijn technlogie en kennis voor optimalisatie van de keten te ontwikkelen. Hoewel er in Nederland in vergelijking met andere landen heel veel informatie is, wordt dit niet effectief gedeeld en gebruikt. Wil Nederland zijn koppositie behouden, dan moet de Nederlandse (primaire) sector fungeren als proeftuin voor internationaal te vermarkten concepten. Data zijn de basis voor succesvol opereren. Initiatieven en werkwijzen rond Big Data (met crossover tussen Agri en ICT) worden zowel technisch als sociaal-economisch voor de pluimveeketen ontwikkeld, opdat de keten in relatie tot de marktvraag geoptimaliseerd kan worden. Doel is een internationale standaard voor optimalisatie van de keten in relatie tot de marktvraag. Dit is niet alleen voor internationaal vermarktbaar product en daarmee tot versterking van hun internationale marktpositie. Een hoog niveau van dierenwelzijn en minimale milieubelasting zijn belangrijke doelparameters, naast een reëel verdienmodel voor alle partners. Met name de koppeling van sociaal-economische kennis aan ICT-mogelijkheden is maatschappelijk en wetenschappelijk van belang. Het daadwerkelijk integraal en over de gehele keten transparant optimaliseren op grond van marktdoelen kan als een systeemsprong gezien worden in de pluimveevleesproductie.

Links:

 

Deel dit bericht