AF-12104 | Basisvoeding en gedragsinterventie

admin2013, Kernthema Consument en Maatschappij, Project, TKI-projecten, Voorbeeldproject

Projecttitel: Basisvoeding en gedragsinterventie
Projectnummer: AF-12104
Kernthema: Gezond en Veilig
Looptijd: 2013-2016
Budget publiek: € 939.000
Budget privaat: € 952.000
Projectleider: Monique Vingerhoeds
Projectpartners: FrieslandCampina, Nederlandse Bakkerij Centrum, VitalinQ, UMCG,
Wageningen University & Research.


Samenvatting

Wat is er aan de hand?
In de afgelopen decennia is het aantal mensen met chronische welvaartsaandoeningen als obesitas, diabetes type II en hart- en vaatziekten, sterk toegenomen. Deze toename wordt zowel veroorzaakt door een groter aanbod van ongezonde voeding, als door de manier waarop de consument hiermee omgaat. Gezonde voeding en bewuste keuzes kunnen bijdragen aan het voorkomen van deze welvaartsziektes. Men weet vaak wel wat gezonde voeding is, maar maakt toch niet altijd de verstandigste keuze.

Wat doet het project daaraan?
Het project heeft tot doel een beter begrip van kansen en barrières te krijgen waarmee valt in te grijpen op de basisvoedingsmiddelenkeuzes van volwassenen en kinderen, met de nadruk op brood en ontbijten. Daarbij zijn nieuwe en bestaande nudging-interventies getest en is educatief materiaal voor basisschoolkinderen ontwikkeld om eetgedrag richting gezondere basisvoedingsmiddelen te stimuleren.

Wat levert het project op?
In het project zijn studies gedaan met technologieën die opkomende gezondheidsproblemen kunnen detecteren terwijl mensen zich nog in een gezonde fase bevinden. In deze fase van pre-ziekte spelen medicijnen nog geen rol maar kan een gezonde leefstijl, waaronder het consumeren van basisvoedingsmiddelen, bijdragen om mensen weer helemaal gezond te maken. In dit project is de impact van het basisvoedingsmiddel zuivel op verschillende gezondheidsuitkomsten onderzocht.

Het project heeft ook inzicht gegeven in het effect van verschillende nudges die de consument stimuleren om bepaalde keuzes te maken, zonder daarbij de keuzevrijheid te verliezen. Onderzocht is welke prikkels effect hebben op het keuzegedrag voor brood. Deze informatie geeft inzicht in welke prikkels effectief zijn en de consument kunnen stimuleren tot het maken van een gezonde keuze.

Daarnaast is kennis over gezonde voeding cruciaal voor het maken van gezonde keuzes. Om de kwaliteit van de ontbijtkeuzes van basisscholieren te verbeteren is onderzocht welke barrières er zijn ten opzichte van ontbijten. Hierna zijn lesmethodes onderzocht die inzicht geven in de voedingskeuzes die ze maken om zo de kwaliteit van het ontbijt te verbeteren. Hierdoor wordt in een vroeg stadium bewustwording gecreëerd en gezond keuzegedrag gestimuleerd.

Links

Website

Rapportage 2014
Rapportage 2015
Rapportage 2016
Eindrapportage

Deel dit bericht