FNDM-130023 | Backbone

admin2013, Kernthema Gezond en Veilig, MIT-projecten, Project

Projecttitel: Backbone
Projectnummer: FNDM-130023
Kernthema: Gezond en Veilig
Looptijd: 2013-2015
Projectpartners: Ten Kate Vetten B.V., Ruitenberg Ingredients B.V. en Culterra Holland B.V.


Samenvatting

Verse beenderen zijn opgebouwd uit een breed scala aan organische en minerale bestanddelen. Belangrijkste bestanddelen zijn eiwit, vet en as/mineralen, waarvan hoofdzakelijk calciumfosfaat. Bij de huidige verwerking van varkensbeenderen wordt door een hoge temperatuur behandeling alleen het vet uit de beenderen gewonnen, en resteert vleesbeendermeel (eiwit en as). Ten Kate Vetten B.V. wil een proces ontwikkelen waarmee naast vet ook het eiwit in functionele vorm uit de beendermassa kan worden geïsoleerd, en hiermee als functioneel ingrediënt beschikbaar komt voor foodtoepassingen.

Een procesroute hiervoor wil Ten Kate in samenwerking met Ruitenberg Ingredients B.V. en Culterra Holland B.V. onderzoeken, testen en valideren. Ruitenberg Ingredients B.V. verwerkt dierlijke eiwitten in diverse producten, en wil onderzoek verrichten naar enkele specifieke toepassingen, waarvoor het uit varkensbeenderen te winnen collageen mogelijk specifieke toegevoegde waarde heeft. Het calciumfosfaatrijke residu van de beenderverwerking vormt mogelijk een interessant additief voor verrijking van organische meststoffen. Culterra Holland B.V. zal hiernaar onderzoek verrichten.

Partijen worden bij de uitvoering van dit project ondersteund door NIZO Food Research. Einddoel van het project is een gedefinieerde procesroute waarvan op pilot schaal de technische werking is onderzocht en aangetoond, en waarvan de functionaliteit van de met deze procesroute te winnen beenderbestanddelen in nieuwe toepassingen is onderzocht en aangetoond.

Deel dit bericht