FNDM-130028 | Agrisen – Pilot for agricultural crop monitoring using new sentinel radar satellites

admin2014, Kernthema Klimaatneutraal, MIT-projecten, Project

Projecttitel: Agrisen – Pilot for agricultural crop monitoring using new sentinel radar satellites
Projectnummer: FNDM-130028
Kernthema: Resource efficiency
Looptijd: 2014-2015
Projectpartners: StarVision, TerraSphere.


Samenvatting

Toepassing van satellietinformatie voor de (precisie) landbouw leidt tot hogere opbrengsten, kostenbesparingen door efficiënter gebruik van grondstoffen en water en bijkomende voordelen voor het milieu. Ondanks forse investeringen en toenemende vraag naar satellietbeelden, wordt de klanttevredenheid momenteel ernstig beperkt door onzekere levering vanwege bewolking en hoge kosten van het beeldmateriaal.

Nieuwe Europese radarsatellieten bieden echter vanaf 2014 een oplossing doordat deze door wolken kunnen kijken en tijdige en frequente levering van gratis beelden wereldwijd kunnen garanderen. Zeer gespecialiseerde technieken zijn echter nodig voor grootschalige verwerking, waarmee de landbouwsector nog onvoldoende bekend is.

Een consortium van de bedrijven SarVision en TerraSphere, ondersteund door Wageningen Universiteit, heeft de unieke kennis die benodigd is om radarbeelden te interpreteren tot bruikbare geo‐informatie producten voor de landbouwsector, in combinatie met een duurzaam business model gebaseerd op betaalde abonnementen via het Internet. De Nederlandse radartechniek is bewezen binnen wereldwijd hoog aangeschreven programma’s van het Europese ruimtevaartagentschap ESA, maar moet nog geijkt, gevalideerd en klaargemaakt worden voor grootschalige commerciële toepassing.

Met het project wordt een vernieuwend geo‐informatiesysteem – een combinatie van veldinformatie, een softwareplatform voor near‐realtime (radar) satellietbeeld verwerking van enorme hoeveelheden benodigde beelden en een web portal voor het ontsluiten van resulterende geo‐informatie adviezen voor efficiënter gebruik en verduurzaming van import van grondstoffen – internationaal gelanceerd.

Met dit systeem komt geo‐informatie beschikbaar die betrouwbaarder, goedkoper, actueler en nauwkeuriger is. Hiermee kunnen bedrijven en overheden zichzelf beter informeren om goede (investerings‐)beslissingen te nemen.

Deel dit bericht