AF-18072 | Optimalisatie van eetbeleving bij ouderen met dementie in een zorginstelling

Bert van Rees2019, Kernthema Consument en Maatschappij, Project, TKI-projecten

Projecttitel: Optimalisatie van eetbeleving bij ouderen met dementie in een zorginstelling
Projectnummer: AF-18072
Missie: Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel
MMIP: Gezonde voeding, een makkelijke keuze (D2)
Looptijd: 2019 – 2022
Budget publiek: € 210.000
Budget privaat: € 210.000
Projectleider: Esmée Doets
Betrokken partijen: CareFacilitator, Dutchwork, Huuskes, Wim-Huizing, Zinzia Zorggroep, Wageningen University & Research


De bevolking in Nederland vergrijst en als gevolg daarvan zal het aantal ouderen met dementie in de komende jaren explosief toenemen. De complexiteit van de zorgvraag en de zorgbehoefte van ouderen met dementie in zorginstellingen neemt toe. Omdat dementie nog altijd niet genezen of voorkomen kan worden, is de zorg voor mensen met dementie gericht op een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven. Lekker en gezond eten en drinken draagt hier in sterke mate aan bij. Voor mensen met dementie is eten en drinken vaak lastig door een verminderde eetlust, een minder goede herkenning van eten, drinken en maaltijdmomenten, kauw-, slik-, en gebitsproblemen en een achteruitgang in de motorische vaardigheden. Er is tot nu toe maar beperkt onderzoek gedaan naar nieuwe voedingsconcepten en mogelijke interventies om dit soort problemen te verminderen en zo de beleving van eten en drinken te verbeteren. De interventies die zijn gedaan, zijn slechts op kleine schaal getoetst, waarbij het verbeteren van voedingsstatus het hoofddoel was en er maar beperkt gekeken is naar de effecten op kwaliteit van leven. Ook is niet onderzocht hoe deze strategieën succesvol en op grotere schaal geïmplementeerd kunnen worden in de dagelijkse zorgpraktijk. De taskforce gezond eten met ouderen concludeerde eerder dit jaar dat de rol van eten en drinken in de zorg nog vaak wordt onderschat. Ontwikkeling van beleid op dit thema en een herinrichting van zorgtaken zijn nodig, zodat meer tijd besteed kan worden aan de verzorging van eten en drinken en beter ingespeeld kan worden op persoonlijke wensen en behoeften (persoonsgerichte zorg).
In dit project werken verschillende partijen op het gebied van zorg, eten en drinken, facility management en technologie samen om de persoonsgerichte zorg op het gebied van eten en drinken vorm te geven en zo de persoonlijke eetbeleving van ouderen met dementie in een verpleeghuis te optimaliseren. Dat doen we door enerzijds eten en drinken een centrale rol in de dagelijkse zorg te geven en anderzijds door innovatieve interventies en voedingsconcepten te ontwikkelen, te testen en te implementeren. Daarmee dragen de resultaten bij aan een betere kwaliteit van leven. De innovatieve interventies en voedingsconcepten zullen worden ontwikkeld in vier domeinen: aanbod (aantrekkelijke producten passend bij diverse stadia van dementie), omgeving waarin gegeten en gedronken wordt (creëren van een persoonlijke eetomgeving), het individu (bevorderen autonomie van de bewoner) en het zorgpersoneel (inspelen op individuele behoeftes).
De toepassing van nieuwe innovatieve technologie en de acceptatie van deze technologie door ouderen met dementie en de zorgmedewerkers vormen een belangrijk onderdeel van dit project. Dit project levert nieuwe inzichten en leerervaring en over het vormgeven van persoonsgerichte zorg op het gebied van eten en drinken. Naar verwachting leiden de resultaten tot een betere beleving van eten en drinken bij ouderen met dementie, wat bijdraagt aan kwaliteit van leven, meer tevredenheid bij mantelzorgers en zorgpersoneel, en een gunstiger exploitatieresultaat van de
organisatie. Vernieuwende meetmethodes voor eetbeleving en kwaliteit van leven, en nieuwe inzichten omtrent de effectiviteit van de geïmplementeerde interventies en voedingsconcepten vormen de wetenschappelijke meerwaarde van dit project. Daarnaast worden business modellen ontwikkeld voor opschaling naar andere doelgroepen en settings in de foodservice sector en de zorgsector.
Links:

Deel dit bericht