AF-18053 | Familievoer(en): transitie naar een innovatief voerconcept voor zeugen met biggen

Bert van Rees2019, Kernthema Klimaatneutraal, Project, TKI-projecten

Projecttitel: Familievoer(en): transitie naar een innovatief voerconcept voor zeugen met biggen
Projectnummer: AF-18053
Missie: Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel
MMIP: Veilige en duurzame primaire productie (D3)
Looptijd: 2019 – 2022
Projectleider: Carola van der Peet
Betrokken partijen: Nutreco, Vereijken Hooijer, Wageningen University and Research.

 


Systemen waarin varkens meer van hun natuurlijke gedrag kunnen vertonen hebben de potentie om de veerkracht (resilience) van de dieren te vergroten.
Het spenen van biggen kan tot welzijns- en gezondheidsproblemen leiden door een sterk verminderde draagkracht van de biggen. Spenen leidt vaak tot een lage voeropname, die gepaard gaat met diarree, infecties, groeivermindering en beschadigend gedrag. Een tijdige en voldoende opname van voer is cruciaal om deze problemen te verminderen, maar biggen hebben voorafgaand aan het spenen vaak hun eetgedrag nog onvoldoende ontwikkeld.
Uit onderzoek blijkt dat het aanleren van eetgedrag van de biggen door de zeug de voeropname van biggen rondom spenen kan bevorderen waardoor de speenproblematiek vermindert.

Doel van het project is het ontwikkelen van een innovatief voerconcept voor zeugen en biggen dat aansluit bij het natuurlijk gedrag. De innovatie betreft zowel een nieuw voersysteem als ook een nieuw voertype. In het nieuwe concept wordt, dor het eet/drink-aanleergedrag van de zeug te stimuleren/faciliteren, de voeropname van van biggen rondom het spenen bevorderd, zodat de negatieve effecten van het speenproces voor welzijn en gezondheid verminderen. Bovendien wordt via een nieuw voertype beoogd om het conditieverlies van de zeug tijdens de lactatie en de daarmee geassocieerde vruchtbaarheids- en welzijnsproblemen te verminderen. Hiermee draagt het project bij aan de economische kracht en het imago van de sector, aan wetenschappelijke inzichten aangaande informatieoverdracht tussen zeugen en biggen, en aan maatschappelijke uitdagingen op het vlak van diergezondheid en -welzijn, zoals het verminderen van antibioticagebruik, beschadigend gedrag, uitval bij biggen en beperken van conditieverlies van de zeug. Om het nieuwe voerconcept succesvol in de praktijk in te kunnen passen in een totaalconcept voor duurzame en klimaatneutrale varkenshouderij, wordt vanaf de start van het project beschouwd wat de consequenties van de innovatie zijn, voor belangrijke thema’s als klimaat, hygiëne, en circulaire economie en wat er gedaan kan worden om eventuele negatieve afwentelingen te voorkomen.

 

Links:

Deel dit bericht