AF-17221 | Sensors and ICT applications for effective use of fungicides

Bert van Rees2018, Kernthema Slimme Technologie, Project, TKI-projecten

Projecttitel: Sensors and ICT applications for effective use of fungicides
Projectnummer: AF-17221
Kernthema: Slimme Technologie
Looptijd: 2018
Budget publiek: € 200.000
Budget privaat: € 344.000
Projectleider: Cheng Liu
Betrokken partijen: Agrovision, Farmers Group, Ocean Optics, Priorij Advies, RIKILT-Wageningen University & Research, WINGS


Wat is er aan de hand? Wanneer granen besmet worden met de schimmel fusarium, lopen de opbrengsten terug en kunnen voor de mens schadelijke mycotoxinen ontstaan. Vanuit duurzaamheidsoogpunt wordt het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen steeds minder aantrekkelijk

Wat doet het project eraan? In het project wordt een systeem ontwikkeld waarbij drones met camera’s het gewas inspecteren. De akkerbouwer kan op basis van de zo gekregen gegevens heel gericht gewasbeschermingsmiddelen inzetten op de plaatsen waar fusarium voorkomt.

Wat levert het project op? Het project leidt tot een verminderd gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, verbetert de opbrengsten en leidt tot minder mycotoxinen.

Links:
Website
Rapportage 2018

Deel dit bericht