AF-17060 | 1H4F-Duurzame beheersing van kiemgetal in geitenmelk

Bert van Rees2018, Kernthema Klimaatneutraal, Project, TKI-projecten

Projectnummer: AF-17060
Missie: Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel
MMIP: Veilige en duurzame primaire productie (D3)
Looptijd: 2018 – 2021
Budget publiek: € 272.000
Budget privaat: € 274.000
Projectleider: Mark Bouwens
Betrokken partijen: Buts & Partner, Elda ICT & Services, GIJS Mekkerhof, Maatschap Bouw-van den Brink, Maatschap Buschers, Maatschap Dekker, Melkwinning J.A., Nooren en Daniëls v.o.f., Platform Melkgeitenhouderij, Universiteit Utrecht, Wageningen University & Research, W.A. van der Schans


Wat is er aan de hand?
Het gemiddelde kiemgetal op Nederlandse melkgeitenbedrijven is substantieel hoger dan op koeienbedrijven. Op veel bedrijven is het kiemgetal te hoog, omdat individuele geiten grote aantallen bacteriën met de melk uitscheiden. Recent is ontdekt dat er mogelijk in veel zoogdiersoorten een actieve passage bestaat van bacteriën vanuit de darm naar de melk. In de geit zou dit wellicht bij kunnen dragen aan het hoge kiemgetal. De uitscheiding van bacteriën met de melk verschilt in duidelijke mate tussen geiten en tussen bedrijven.

Wat doet het project eraan?
In het project wordt onderzocht hoe deze verschillen tot stand komen. Op basis daarvan kan gestuurd worden op juiste aantallen bacteriën voor gezondheid van de dieren en kan tegelijk de melkkwaliteit worden verbeterd.

Wat levert het project op?
Het project draagt bij aan een verminderde afhankelijkheid van het gebruik van antibiotica in deze diersectoren en een meer veerkrachtige veehouderij waarin op natuurlijke wijze de gezondheidsstatus van uier en darm via de microbiota kunnen worden gemanaged.

Links:

Deel dit bericht