AF-17023 | Greenwell: Greening animal welfare in the broiler chain

Bert van Rees2018, Kernthema Klimaatneutraal, Project, TKI-projecten

Projectnummer: AF-17023
Missie: Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel
MMIP: Veilige en duurzame primaire productie (D3)
Looptijd: 2018 – 2021
Budget publiek: € 480.000
Budget privaat: € 480.000
Projectleider: Ingrid de Jong
Betrokken partijen: Aviagen, De Heus Voeders, Kuikenbroederij Van Hulst, Plukon Food Group, Wageningen University & Research


Wat is er aan de hand?
Vleeskuikenproductiesystemen richten zich in Nederland of op een lage ecologische voetafdruk of op een hoog niveau van dierenwelzijn. Systemen waarin beide duurzaamheidsaspecten hand in hand gaan lijken niet mogelijk te zijn, terwijl steeds meer consumenten daar wel om vragen.

Wat doet het project eraan?
In het project worden oplossingsrichtingen ontwikkeld voor productiesystemen waarin verhoging van dierenwelzijn en verlaging van de milieudruk wel samen gaan. Daarbij wordt eerst onderzocht hoe dierenwelzijn en de ecologische voetafdruk elkaar negatief beïnvloeden en hoe deze wisselwerking weggenomen kan worden. In het systeem staat niet het ‘meest efficiënte dier’ centraal, maar het ‘meest efficiënte systeem’. Zo kunnen bijvoorbeeld vleeskuikens gevoerd worden met reststromen uit de circulaire economie terwijl ze veel bewegingsruimte krijgen en zich natuurlijk kunnen gedragen.

Wat levert het project op?
Het systeem speelt in op een internationaal groeiende vraag naar duurzaam geproduceerd vlees en kan een belangrijk concurrentievoordeel voor Nederlandse vleeskuikensector opleveren.

Links:

Deel dit bericht