AF-16205b | Business & Policy Intelligence

Bert van Rees2017, Kernthema Consument en Maatschappij, Project, TKI-projecten

Projecttitel: Business & Policy Intelligence
Projectnummer: AF-16205b
Missie: Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel
MMIP: Waardering van voedsel (D1)
Looptijd: 2017 – 2020
Budget privaat: € 390.000
Budget publiek: € 360.000
Projectleider: Harold van der Meulen
Betrokken partijen: ABN AMRO, Flynth, For Farmers, FrieslandCampina, LTO Nederland, NZO, Wageningen University & Research


De PPS Business & Policy Intelligence vloeit voort uit het initiatief om het programma Economische Informatievoorziening gezamenlijk vorm te geven met het bedrijfsleven. De inhoud van dit programma is losgelaten en met deelnemende bedrijven en organisaties opnieuw vormgegeven. Het doel van deze PPS is het ontwikkelen van een dashboard met (pre)-competitieve (markt)informatie ten behoeve van onder meer: 

  • Strategische marketingbeslissingen van bedrijven (forecasting); 
  • Tactische en operationele beslissingen van bedrijven (nowcasting/tijdige informatie); 
  • Internationalisering en (afzet)marktontwikkeling (potentie en analyse); 
  • Risico analyse als basis voor besluitvorming; 
  • Risico management (weer, ziektes, geopolitiek);  
  • Inzicht in beleidsontwikkelingen op het gebied van innovatie, duurzaamheid en handel.

Het beoogde resultaat is dat bedrijven, brancheorganisaties, dienstverleners en de overheid beschikken over de juiste data en analyses op basis waarvan besluitvorming over strategie en beleid kan plaatsvinden. De innovatie zit in het ontwikkelen van en gebruikmaken van nieuwe tools waarmee data ontsloten kunnen worden, actueel gehouden worden, geduid worden en nieuwe toepassingen krijgen.

Links:

Deel dit bericht