AF-16205a | Economische informatievoorziening

Bert van Rees2017, Kernthema Consument en Maatschappij, Project, TKI-projecten

Projecttitel: Economische informatievoorziening
Projectnummer: AF-16205a
Missie: Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel
MMIP: Waardering van voedsel (D1)
Looptijd: 2017 – 2020
Budget publiek: € 935.000
Projectleider: Harold van der Meulen
Betrokken partijen: Wageningen University & Research


Het programma Economische Informatievoorziening (EIV) vloeit voort uit het initiatief om het programma Economische Informatievoorziening gezamenlijk vorm te geven met het bedrijfsleven. De inhoud van dit programma wordt met deelnemende bedrijven en organisaties en het Ministerie van EZ opnieuw vormgegeven. Het doel van dit programma is het ontwikkelen van een gemeenschappelijke basis voor overheid en bedrijfsleven aan economische informatie (data en duiding daarvan) ten behoeve van tactische en strategische besluitvorming gericht op markt en samenleving. Dit projectvoorstel betreft alleen kernprojecten die volledig met publieke financiering tot stand komen.  Deze projecten resulteren in het Voedsel Economisch Bericht, Input-output analyse van het Nederlandse Agrocomplex gericht op toegevoegde waarde en werkgelegenheid en Inkomensramingen en ontwikkelingen duurzaamheid.  Het resultaat draagt voor het bedrijfsleven bij aan het vermogen om internationaal de concurrentiepositie te verstevigen, op een maatschappelijk verantwoorde en duurzame manier te voorzien in voedsel en groen, en bij te dragen aan het maatschappelijk welzijn. Het resultaat stelt de overheid in staat om nationaal en internationaal deze processen beleidsmatig te faciliteren en zich maatschappelijk te verantwoorden.

Links:

Deel dit bericht