AF-15106 | Aanvullend werkplan bodem

admin2015, Kernthema Klimaatneutraal, Project, TKI-projecten

Projecttitel: Aanvullend werkplan bodem
Projectnummer: AF-15106
Kernthema: Klimaatneutraal
Looptijd: 2015-2016
Budget publiek: € 378.000
Budget privaat: € 368.000
Projectleider:
Projectpartners: Bionext, Branche Organisatie Akkerbouw, LTO, Wageningen University & Research.


Samenvatting

Bodem is voor de (biologische) landbouw de belangrijkste productiefactor. Daarnaast toont onderzoek aan dat de (lange termijn) bodemkwaliteit onder druk staat. De PPS duurzame bodem onderzoekt een groot aantal managementopties om te komen tot een beter bodem beheer voor biologische en gangbare landbouw.

Links

Website

Rapportage 2016

Deel dit bericht