AF-15223 | 1H4F-Vitaal & gezond kalf in een duurzame veehouderij

admin2016, Kernthema Klimaatneutraal, Project, TKI-projecten

Projecttitel: 1H4F-Vitaal & gezond kalf in een duurzame veehouderij
Projectnummer: AF-15223
Missie: Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel
MMIP: Veilige en duurzame primaire productie (D3)
Looptijd: 2016 – 2019
Budget publiek: € 1538.000
Budget privaat: €  1538.000
Projectleider: Adriaan Antonis
Projectpartners: Gezondheidsdienst voor Dieren, LTO Nederland, MSD Animal Health, Nedap, SBK, Wageningen University & Research.


De globale achtergrond van het project “Vitaal & Gezond Kalf (VGK) in een duurzame veehouderij” is de wens van de Nederlandse veehouderij om veilig en zorgvuldig voedsel te produceren en daarmee aan een gezonde veehouderij te werken door een optimale preventie van dierziekten. Het doel van VGK is reductie van dierziekteproblematiek (focus luchtwegproblemen) en het daaraan gekoppelde antibioticumgebruik, door een ketenbrede aanpak. VGK wil dat bereiken door het leveren van wetenschappelijk onderzoek op verschillende niveau’s binnen de totale keten (melkveebedrijf – transport – vleeskalverbedrijf) en vanuit verschillende invalshoeken (voeding, klimaat, transport en dierziekte management).

Links:

Deel dit bericht