AF-16161 | 1H4F – Risk-based monitoring van Toxoplasmose

admin2017, Kernthema Klimaatneutraal, Project, TKI-projecten

Projecttitel: 1H4F – Risk-based monitoring van Toxoplasmose
Projectnummer: AF-16161
Missie: Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel
MMIP: Veilige en duurzame primaire productie (D3)
Looptijd: 2017 – 2019
Budget publiek: € 660.000
Budget privaat: € 660.000
Projectleider: Henk Wisselink
Betrokken partijen: Gezondheidsdienst voor Dieren, LTO, Vion, Wageningen University & Research.


Mensen kunnen met name via kattenuitwerpselen geïnfecteerd raken met de parasiet, maar ook door het eten van rauw of onvoldoende verhit besmet vlees. Gezien de hoge ziektelast is het urgent om risico’s voor mensen op een toxoplasma-infectie te verminderen.

Infectieuze cysten van T. gondii zijn aangetoond in het vlees van schapen, varkens en verschillende wilde dieren. Consumptie van onvoldoende behandeld vlees van deze dieren kan toxoplasmose bij mensen veroorzaken. Tot voor kort werden infectieuze cysten in het vlees van runderen als zeldzaam beschouwd, maar recent onderzoek duidt op een belangrijker aandeel van rundvlees aan de humane ziektelast van toxoplasma. In de bestrijding van toxoplasma kunnen interventiemaatregelen in het dierreservoir ook soelaas voor de volksgezondheid bieden. Dit project richt zich primair op de varkenshouderij. Mogelijk kunnen de resultaten die hieruit voortkomen te zijner tijd ook op andere sectoren worden toegepast. Toxoplasmose in de varkenshouderij Aangenomen wordt dat voor varkensbedrijven de belangrijkste risicofactoren voor een toxoplasma-infectie de aanwezigheid van katten en het voorkomen van knaag- en plaagdieren is. Daarnaast is bekend dat varkens die meer blootgesteld worden aan het buitenmilieu vaker serologisch positief voor toxoplasma scoren dan varkens die binnen gehouden worden.

Links:

Deel dit bericht