AF-14213 | 1H4F – modelleringsstudie IBR/BVD eradicatie

admin2015, Kernthema Klimaatneutraal, Project, TKI-projecten

Projecttitel: 1H4F – modelleringsstudie IBR/BVD eradicatie
Projectnummer: AF-14213
Kernthema: Klimaatneutraal
Looptijd: 2015-2016
Budget publiek: € 602.000
Budget privaat: € 602.000
Projectleider: Wim van der Poel
Projectpartners: Gezondheidsdienst voor Dieren, LTO Nederland, Stichting Brancheorgenisatie Kalversector (SBK), Wageningen Research,  Zuivel.NL.


Samenvatting

Om op een efficiënte manier af te komen van de belangrijke rundveeziekten IBR en BVD in Nederland is kennis over transmissie, detectie, bestrijding en preventie van deze ziekten nodig. Een deel van deze kennis is tot nog toe onvoldoende cijfermatig in beeld gebracht. Een gecombineerd epidemiologische-economisch model is nodig om inzicht te verkrijgen in de te verwachte effecten van de maatregelen voor uitroeiing.

Deze modelleringsstudie richt zich op ondersteuning van de plannen voor uitroeiing van BVD en IBR in Nederland via goede kwantitatieve informatie over en veterinair-epidemiologische onderbouwing van bestrijding en de bewaking van een vrije status.

Dit moet het mogelijk maken om de verschillende scenario’s van economisch haalbare opties voor diagnostiek, bestrijding en bewaking met elkaar te vergelijken en een bestuurlijk optimaal scenario te selecteren. Naast het directe belang van de uitroeiing van IBR en BVD in Nederland wordt in dit project kennis ontwikkeld die sector-overschrijdend inzetbaar kan zijn: kennis en modellen omtrent ziekte-uitroeiing die zijn opgebouwd in de ene sector kunnen toegepast worden in andere sectoren.

De Nederlandse rundveesector streeft naar gezonde, duurzame koeien die veilig voedsel produceren, met aandacht voor dierziektepreventie en verantwoord antibioticagebruik. De sector heeft de ambitie om te komen tot een nul-prevalentie van IBR en BVD. Voor de bestrijding van deze ziekten zijn veterinaire instrumenten (diagnostiek, vaccinatie) en I&R voor de regulering van dierbewegingen beschikbaar. Het is echter nog niet duidelijk hoe deze instrumenten in een collectieve aanpak op de meest kosteneffectieve manier ingezet kunnen worden.

IBR (Infectieuze Bovine Rhinotracheïtis) of koeiengriep wordt veroorzaakt door Bovine Herpesvirus type 1. Alhoewel het merendeel van de IBR-infecties symptoomloos verloopt, kan in een koppel runderen waarin niet is geënt forse schade optreden door IBR door sterfte, verminderde melkproductie, vruchtbaarheids­stoornissen, verwerpen en beperkingen in de afzet van fokvee. Na infectie is een rund levenslang drager van het IBR-virus. Het virus kan weer actief worden en door het rund uitgescheiden waardoor koppelgenoten besmet kunnen worden.

Verschillende landen waar Nederland rundvee naar exporteert, eisen dat de runderen vrij zijn van alle afweerstoffen tegen IBR, inclusief afweerstoffen tegen (marker-)vaccins. Voor export naar deze landen komen uitsluitend ongevaccineerde IBR-vrije runderen in aanmerking.

BVD (Bovine virus diarree) wordt veroorzaakt door het BVD-virus, een RNA-virus. Overdracht van het BVD-virus tussen varkens, schapen en runderen is mogelijk. Een drager van het BVD-virus houdt zijn hele leven het virus bij zich en zal het ook verspreiden, waardoor het een voortdurende besmettingsbron is voor andere runderen. BVD veroorzaakt veel schade op een bedrijf door sterfte, slechte groei en ontwikkeling en het vaker ziek zijn van de dieren.

Links

voortgangsrapportage 2015
eindrapportage
Website

 

Deel dit bericht