AF-15227 | 1H4F – Integrale aanpak van preventie en bestrijding van Streptococcus suis infecties in de varkenshouderij

admin2016, Kernthema Klimaatneutraal, Project, TKI-projecten

Projecttitel: 1H4F – Integrale aanpak van preventie en bestrijding van Streptococcus suis infecties in de varkenshouderij
Projectnummer: AF-15227
Missie: Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel
MMIP: Veilige en duurzame primaire productie (D3)
Looptijd: 2016 – 2019
Budget publiek: € 312.000
Budget privaat: € 375.000
Projectleider: Tjeerd Kimman
Projectpartners: Academisch Medisch Centrum, Dopharma, Gezondheidsdienst voor Dieren, Intervet International, LTO Nederland, Schothorst Feed Research, Topigs Norsvin, Varkenspraktijk Someren, Wageningen University & Research


Streptococcus suis (S.suis) is een bacterie die de gezondheid en het welzijn van varkens bedreigt. Om infecties met S.suis te bestrijden worden nu vaak antibiotica ingezet om zieke dieren te behandelen. Door het terugdringen van het gebruik van antibiotica in de veehouderij, zijn andere maatregelen dan antibiotica nodig om de infectie te bestrijden. Uit eerder onderzoek blijkt dat in Nederland waarschijnlijk twee varianten van S. suis serotype 9 voorkomen. In dit project zullen we onderzoeken of deze twee varianten verschillen in virulentie. Mocht dat het geval zijn, dan zal binnen het project een diagnostische test ontwikkeld worden waarmee deze twee varianten onderscheiden kunnen worden. Daarnaast wordt in dit project een diermodel ontwikkeld voor de virulente variant van S. suis serotype 9. Dit diermodel wordt gebruikt om interventie maatregelen om S. suis infecties te voorkómen of verminderen te testen. Hierbij valt te denken aan vaccins en voedingsstrategieën. Het ontwikkelde diermodel kan door de verschillende partners worden gebruikt om de effectiviteit van hun eigen ontwikkelde interventiemaatregelen te testen. Infecties S. suis-infecties zijn een van de meest voorkomende redenen voor inzet van antibiotica in de varkenshouderij met name rond speenleeftijd. S. suis-infecties veroorzaken grote economische schade in de varkenshouderij door inzet van medicatie, verlies van dieren of groeiachterstand door ziekte. Aangezien S. suis een zoönotische bacterie is, kunnen ook mensen ziek worden na infectie. In delen van Zuidoost Azië is S. suis de meest voorkomende bacteriële oorzaak van humane hersenvliesontsteking. In West-Europa worden incidenteel mensen ziek die beroepsmatig in contact komen met varkens of varkensproducten. Verwachte resultaten Door een bijdrage te leveren aan het bestrijden van S. suis serotype 9- infecties levert het project een belangrijke bijdrage aan diergezondheid en dierwelzijn. Daarnaast kan het project helpen bij de reductie van antibioticumgebruik. Dit project richt zich op serotype 9-stammen, omdat deze op dit moment het meest worden geïsoleerd uit zieke dieren in de praktijk in Nederland en daarmee het grootste probleem vormen in Nederland. Dit meerjarige onderzoeksproject heeft diverse onderdelen:

  1. Verbetering van diagnostiek voor detectie van virulente serotype 9-stammen op basis van moleculaire sequentie-analyse van verschillende stammen. Indien mogelijk wordt daarnaast een PCR voor avirulente dragerschap S. suis sertoype 9-stammen ontwikkeld. De moleculaire sequentie-analyse levert een database met genoomsequenties op.
  2. Ontwikkeling van een infectiemodel voor virulente S. suis serotype 9-stammen om de effectiviteit van interventies te kunnen testen en eventueel nieuwe interventies te ontwikkelen.

De resultaten van dit project dragen bij aan:

  1. Verbetering van dierwelzijn en diergezondheid.
  2. Reductie van het antibioticumgebruik door verbeterde interventiemaatregelen tegen S. suis serotype 9.
  3. Vermindering van economische schade voor varkensbedrijven.

Links:

Deel dit bericht