AF-14212 | 1H4F Chlamydia en respiratoire problemen in pluimvee

admin2015, Kernthema Klimaatneutraal, Project, TKI-projecten

Projecttitel: 1H4F Chlamydia en respiratoire problemen in pluimvee
Projectnummer: AF-14212
Kernthema: Klimaatneutraal
Looptijd: 2015-2016
Budget publiek: € 46.000
Budget privaat: € 46.000
Projectleider: Marloes Heijne
Projectpartners: Gezondheidsdienst voor Dieren, LTO Nederland, OVONED, Wageningen Research.


Samenvatting

Met dit project wordt in kaart gebracht of en in welke mate Chlamydia spp. voorkomen in de Nederlandse pluimveestapel en of er een mogelijke relatie met luchtwegproblemen bestaat. Daarnaast wordt een eerste inschatting gemaakt van de mogelijke zoönotische risico ’s van Chlamydia in de pluimveeketen.

Onderzoek in België, gepubliceerd in 2013 en 2014, laat zien dat Chlamydia psittaci frequent wordt gevonden in pluimvee en in staat is luchtwegproblemen te veroorzaken onder experimentele omstandigheden. In o.a. Duitsland en Frankrijk is in 2015 een nieuwe Chlamydia soort aangetroffen in pluimvee, namelijk Chlamydia gallinacea. Onderzoek naar het vóórkomen en het vermogen van Chlamydia gallinacea om ziekte te veroorzaken in kippen en mensen verkeert nog in de beginfase. In Nederland is weinig tot niets bekend over het voorkomen van verschillende Chlamydia soorten in pluimvee en een mogelijke relatie met luchtwegproblemen. Aangezien Chlamydia spp. zowel voor pluimvee als mensen pathogeen kunnen zijn, is het van belang hier inzicht in te krijgen.

De uitkomsten van de eerste studies naar het voorkomen van Chlamydia bij pluimvee leiden tot een go / no go moment. Daarna zijn een drietal scenario ’s denkbaar:

1.Chlamydia spp. komen niet of nauwelijks voor bij pluimvee => geen verdere actie nodig

2.Chlamydia spp. komen veel voor, maar een associatie met luchtwegproblemen bij pluimvee wordt niet gevonden => vervolgonderzoek naar de risico ’s voor mensen (zoönose)

3.Chlamydia spp. komen veel voor en er lijkt een duidelijke associatie met luchtwegproblemen te zijn => vervolgonderzoek:

a. Vervolgonderzoek naar luchtwegproblemen in pluimvee

b. Vervolgonderzoek naar de risico’s voor mensen

Links

voortgangsrapportage 2015
voortgangsrapportge 2016
Website

 

Deel dit bericht