AF-15103 | Nieuwe Businessmodellen uitbreiding bio

admin2015, Kernthema Consument en Maatschappij, Project, TKI-projecten

Projecttitel: Nieuwe Businessmodellen uitbreiding bio
Projectnummer: AF-15103 (uitbreiding van AF-14309)
Kernthema: Consument en Maatschappij
Looptijd: 2015-2016
Budget publiek: € 69.000
Budget privaat: € 69.000
Projectleider:
Projectpartners: Bionext, Coöperatieve food community Rio de Bio B.A, Lazuur Food Community Wageningen, Van Harthe Centrum, Wageningen University Research


Samenvatting

De kern van de kennis en innovatieopgave van deze PPS is de vraag hoe nieuwe vormen van verbinding tussen bedrijven in de voedselketen en burgers en consumenten, effectief en efficiënt omgezet kunnen worden naar werkbare organisatie en business modellen.

Links

Bekijk hier de voortgangsrapportage 2015

Deel dit bericht