LNV maakt extra geld vrij voor strijd tegen voedselverspilling

Bert van ReesNieuws

Het kabinet steunt de ambitie van diverse bedrijven, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen om uiterlijk in 2030 de hoeveelheid voedsel die wordt weggegooid te halveren. Dat is de centrale boodschap in de nationale agenda tegen voedselverspilling, die door minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aan de Tweede Kamer is gestuurd.

De minister kondigt daarin ook aan dat het kabinet de komende vier jaar in totaal 7 miljoen euro vrijmaakt om de ambities waar te maken. Het geld wordt geïnvesteerd in innovatie, onderzoek, monitoring en voorlichting. Op dit moment zijn al diverse door de topsector gefinancierde projecten actief om voedselverspilling verder terug te dringen. In het project Houdbaarheid begrepen wordt onderzocht op welke manier supermarkten hun producten die dicht tegen de houdbaarheidsdatum zetten het beste verkopen. De ontwikkelde methoden worden vervolgens in praktijksituaties getest. Het project CARVE ontwikkelt beslismodellen waarbij voedselverspilling ketenbreed wordt teruggedrongen. In het project Milde conservering worden technologieën ontwikkeld om verse producten langer houdbaar te maken.

Vanuit een taskforce van bedrijven, overheid en maatschappelijke organisaties worden krachten, netwerk en kennis gebundeld om tot innovatieve oplossingen te komen. Een ander prominent onderdeel van de aanpak is de campagne ‘Samen tegen voedselverspilling’, die vandaag tijdens de presentatie van de nationale agenda wordt gelanceerd. Er wordt de komende jaren campagne gevoerd onder de noemer ‘Samen tegen verspilling’.

Minister Schouten wil wetten en regels versoepelen of schrappen. Zo pleit de minister voor uitbreiding van de Europese lijst van producten waar geen houdbaarheidsdatum op hoeft te staan. In het Regeerakkoord is bovendien opgenomen dat supermarkten en horeca waar nodig en mogelijk meer ruimte krijgen om overschotten aan voedselbanken te doneren.

Deel dit bericht