AgriFoodTop Plus 2023

Bepaal de route

Bepaal de route

Op 21 juni vond de AgriFoodTop Plus plaats. Gewoonlijk is de AgriFoodTop hét netwerkevenement voor de Nederlandse agrifoodsector, maar dit jaar was het evenement ook interessant voor ondernemers, onderzoekers en beleidsmakers uit de tuinbouwsector en de watersector. In 2023 wordt de nieuwe Kennis- en Innovatieagenda Landbouw, Water, Voedsel vastgesteld. Deze agenda geeft de koers weer van het innovatiebeleid van de overheid en de topsector vanaf 2024.

Tijdens de AgriFoodTop Plus werden de contouren van de agenda gepresenteerd en konden de deelnemers in interactieve sessies meedenken over de inhoud. Welke maatschappelijke uitdagingen pakken we aan? Waar moeten de accenten liggen? Welke witte vlekken moeten nog worden ingevuld?

Presentaties

Parallelsessies

De maatschappelijke uitdagingen waar Nederland voor staat zijn zo groot dat ze vragen om samenwerking. De nieuwe kennis- en innovatieagenda geeft aan hoe de missies op het gebied van landbouw, water en voedsel gestalte krijgen. Daarnaast beschrijft de agenda een aantal dwarsdoorsnijdende thema’s die ook verdere ontwikkeling behoeven om de gestelde doelen in de praktijk te behalen. Het missiedocument vormt de basis en inspiratie voor de Kennis- en Innovatieagenda.

Tijdens de parallelsessies hebben we de volgende thema’s en dwarsdoorsnijdende thema’s besproken.


Foto’s

Bekijk de foto’s van de AgriFoodTop Plus hier


Locatie

Antropia, Cultuur- en Congrescentrum
Hoofdstraat 8
3972 LA Driebergen

Antropia bevindt zich pal naast NS-station Driebergen-Zeist, en is slechts 500 meter verwijderd van de afslag Driebergen aan de A12. U kunt parkeren in de
Q-Park Station P+R Driebergen Zeist.