AgriFoodTop Plus 2023

Bepaal de route

Bepaal de route

Op 21 juni vindt de AgriFoodTop Plus plaats. Gewoonlijk is de AgriFoodTop hét netwerkevenement voor de Nederlandse agrifoodsector, maar dit jaar is het evenement ook interessant voor ondernemers, onderzoekers en beleidsmakers uit de tuinbouwsector en de watersector. In 2023 wordt de nieuwe Kennis- en Innovatieagenda Landbouw, Water, Voedsel vastgesteld. Deze agenda geeft de koers weer van het innovatiebeleid van de overheid en de topsector vanaf 2024.

Tijdens de AgriFoodTop Plus worden de contouren van de agenda gepresenteerd en kunt u in interactieve sessies meedenken over de inhoud. Welke maatschappelijke uitdagingen pakken we aan? Waar moeten de accenten liggen? Welke witte vlekken moeten nog worden ingevuld? Uw input is meer dan welkom en wordt meegenomen bij de totstandkoming van de definitieve agenda. Meedenken helpt!

Uiteraard is er ook weer voldoende ruimte om uw netwerk uit te breiden!

Programma

08.30 uur – Registratie en koffie

09.30 uur – Welkom – Kees de Gooijer, CIO TKI Agri & Food

09.35 uur – Wat wil de consument? – Erik van Veluwen, directeur Antropia

10.00 uur – Parallelsessies

11.15 uur – Koffie

11.45 uur – Parallelsessies

13.00 uur – Lunch

14.00 uur – Parallelsessies

15:15 uur – Thee

15.30 uur – Terugkoppeling uit de parallelsessies

16.00 uur – Breed4Food: in PPS-verband werken aan duurzaamheid en gezondheid – Han Swinkels, programmamanager Breed4Food

16.15 uur – Afsluiting – Dirk Duijzer, boegbeeld Topsector Agri & Food

16.30 uur – Wrap up – Kees de Gooijer

16.35 uur – Netwerkborrel

Parallelsessies

De maatschappelijke uitdagingen waar Nederland voor staat zijn zo groot dat ze vragen om samenwerking. De nieuwe kennis- en innovatieagenda geeft aan hoe de missies op het gebied van landbouw, water en voedsel gestalte krijgen. Daarnaast beschrijft de agenda een aantal dwarsdoorsnijdende thema’s die ook verdere ontwikkeling behoeven om de gestelde doelen in de praktijk te behalen.

Het missiedocument vormt de basis en inspiratie voor de Kennis- en Innovatieagenda.

Tijdens de parallelsessies gaan we in op de volgende thema’s en dwarsdoorsnijdende thema’s:

 • Veerkrachtige natuur en vitale bodem
 • Duurzame land en tuinbouw
 • Vitaal landelijk gebied in een klimaatbestendig Nederland
 • Duurzaam en gewaardeerd voedsel, dat gezond, toegankelijk en
  veilig is
 • Duurzaam en veilig gebruik van de Noordzee en andere grote
  wateren
 • Sleuteltechnologieën
 • Internationalisering
 • Human Capital Agenda
 • Transitieprocessen
 • Valorisatie en marktcreatie

Aanmelden

Locatie

Antropia, Cultuur- en Congrescentrum
Hoofdstraat 8
3972 LA Driebergen

Antropia bevindt zich pal naast NS-station Driebergen-Zeist, en is slechts 500 meter verwijderd van de afslag Driebergen aan de A12. U kunt parkeren in de
Q-Park Station P+R Driebergen Zeist.