Gezond leren eten

adminShowcase

Educatie over voedsel helpt bij de ontwikkeling van een gezond en duurzaam voedingspatroon. Kinderen blijken dan eerder bereid gezonde en duurzame keuzes te maken.

Wat doet het project daaraan?
Wageningen University ontwikkelt en coördineert sinds 2006 het programma Smaaklessen. Dit is een lesprogramma voor de basisschool dat sinds 2013 is uitgebreid met verdiepende Smaakmissies. Met deze Smaakmissies komen kinderen op een interactieve, speelse manier van alles te weten over één of meerdere productgroepen uit de Schijf van Vijf. Smaaklessen en Smaakmissies dragen bij aan de ontwikkeling van een verantwoord eetpatroon. Kinderen komen meer te weten over smaak, duurzame voedselproductie en -consumptie en leren meer gezonde producten kennen.

Projectinfo
Projecttitel: Voedsel- en voedingseducatie
Projectnummer: AF-12107
Looptijd: 2013-2016
Budget publiek: € 620.000
Budget privaat: € 753.000
Projectpartners:  Alpro,  De Bond van Boerderij-Zuivelbereiders,  Cargill,  Communicatie Ontwerp,  FNLI,  FrieslandCampina,  GGD’s ,  GroentenFruitHuis,  Het Nederlands Visbureau,  Nestlé, Rabobank,  Rijk Zwaan Distribution,  Stichting Opleidingsfonds Slagersbedrijf,  Vuurrood MVO – de ketenorganisatie voor oliën en vetten,  Wageningen University & Research en ruim 80 Natuur- en Milieu Educatie Centra zijn actief betrokken bij het Voedseleducatie Platform in hun regio of ondersteunen het initiatief.

Deel dit bericht